Glazurnik – praca od zaraz


Październik 27, 2017 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Budowa-remonty


Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu poszukuje pracownika na wolne stanowisko
rzemieślnik – konserwator budynku.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1
Zatrudnienie na umowę o pracę.
Rozpoczęcie pracy: listopad 2017 r.

Zakres zadań na stanowisku:
• Wykonywanie prac przy instalacjach sanitarnych – usuwanie awarii, konserwacja.
• Naprawy bieżące, m.in. z zakresu prac ślusarskich, instalacji sanitarnych, instalacji c.o.
• Konserwacja urządzeń.
• Dokonywanie przeglądów budynku pod kątem instalacji wod- kan, instalacji c.o., prac ślusarskich.
• Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem obiektu w ciągłym ruchu i dobrym stanie technicznym
• Niezwłoczne reagowanie na zgłaszane problemy i usuwanie usterek
Wymagania:
• Wykształcenie: zasadnicze zawodowe w branży budowlanej lub zawodowe inne uzupełnione kursem instalatora udokumentowane certyfikatem/świadectwem.
• Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata.
• Umiejętność obróbki metalu
Niezbędne dokumenty:
• CV
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 06.11.2017 r.
• Decyduje data: wpływu do CK ZAMEK w Poznaniu
• Dokumenty z dopiskiem „Nabór – Konserwator budynku” należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Centrum Kultury „ZAMEK” (pokój 134)
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
bądź na adres e-mail Działu Kadr wpisując w tytule wiadomości „Nabór –Konserwator budynku”

INNE INFORMACJE:
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do CK ZAMEK) i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. W ciągu
3 miesięcy od dnia zakończenia naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów,
po tym terminie zostaną one zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Działu Kadr pod numerem telefonu 616 – pokaż numer telefonu – lub u Kierownika Działu Administracyjno -Technicznego pod numerem telefonu 607 – pokaż numer telefonu – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00.

Comments